قوانین حقوقی

ابطال قرارداد بانکی

ابطال قرارداد بانکی

 ابطال قرارداد بانکی

ابطال قرارداد بانکی : معنی لغوی ابطال باطل کردن است. هر قراردادی شامل یک سری اصول اساسی است که چنانچه رعایت نشود آن قرارداد فسخ میشود. برخی از شرایط قرارداد هستند که تنها قسمتهایی از قرارداد را شامل میشود و اگر رعایت نشود فقط باعث فسخ همان قسمت ها میشود. اما اگر تمام اصول قرارداد دارای مشکل باشد کل قرارداد فسخ میشود. با توجه به شیوع گسترده فعالیت های بانک ها و مراکز اقتصادی ،بانک ها موظفند از قوانین دولتی و بانک مرکزی پیروی کنند که نتوانند مشتری را تحت سیطره ی خود درآورند. تنها در اینصورت است که نظم اقتصادی در جامعه رعایت میشود و مشتریان میتوانند با آسودگی خاطر با بانک ها قرارداد ببندند.

ابطال قرارداد بانکی | زیرا میدانند تمام قراردادها تحت بازرسی حکومت قرار دارد و دولت از مشتریان حمایت میکند. بنابراین باید در انعقاد قراردادهای بانکی  قوانین  بانکی و آیین نامه های مربوط به آن کاملا لحاظ گردد. یکی از بیشترین دعاوی بانکی مربوط است به دعاوی شرایط ضمن عقد درستی شروطی که در قراردادهای بانکی لحاظ میگردد و لازم الاجراست باید مطابق با مقررات پولی و بانکی کشور باشد. چنانچه مشخص شود که  قراردادی بدون در نظر گرفتن این قوانین منعقد شده است امکان ابطال آن قرارداد وجود دارد. قراردادهای بسیاری وجود دارد که در ظاهر صحیح است اما در اصل شرایط صحت عقد قرارداد را ندارند.

بنابراین بهتر است قبل از انعقاد قرارداد با مشاوران حقوقی ما در موسسه ی آقای وکیل از وکلای این حوزه استفاده نمایید زیرا افراد بسیاری هستند که بعد از انعقاد قراردادهای بانکی به عدم صحت شرایط قرارداد پی میبرند و سپس دنبال راهی جهت ابطال قرارداد مذکور میگردند.

 

جهات عمومی ابطال قرارداد های تسهیلاتی بانکی

"<yoastmark

در زیر به برخی موارد که قراردادهای تسهیلاتی بانک ابطال میشود میپردازیم. ابطال قرارداد بانکی

 • ابطال قرارداد تسهیلاتی  بانکی به دلیل مغایرت با شرع یا قانون
 • ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی به جهت صوری بودن آن
 • ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی به جهت عدم اهلیت قانونی طرفین قرارداد
 • ابطال قرارداد تسهیلاتی بانک به جهت ربوی بودن
 • ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی به جهت معین و واضح نبودن موضوع
 • ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی به جهت عدم رعایت کردن قوانین تمدید و تجدید قرارداد
 • ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی به جهت مشخص نبودن دقیق زمان
 • ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی به جهت بدهی و عدم تسویه حساب قبلی

 

چه نوع قرارداد هایی از نظر قانونی قابل ابطال است؟

ابطال قرارداد بانکی

قرارداد جعاله:در قرارداد جعاله به فرد عامل که انجام عملی را بر عهده میگیرد جاعل گفته میشود. قراردادهای جعاله در بانکها بر اساس بخشنامه های بانکی صورت میگیرد و میزان سود از طرف شورای پول و اعتبار مشخص میشود.نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است كه بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام كار مشخصی را قبول می کند. سپس با توجه به شرایط  موضوع قرارداد، بانک همه ی موارد قرارداد یا قسمتی از عملیات اجرایی آن را میپذیرد و طبق قرارداد دوم به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار میکند. عقد جعاله معمولا در بخش های صنعت و معدن، كشاورزی، مسكن ، ساختمان و بازرگانی رایج است. در واقع میتوان گفت قرارداد جعاله جزو همان قرارداد تسهیلاتی است که در بالا به آن اشاره کردیم و شرایط ابطال آن نیز ذکر گردید. برای دریافت مشاوره با بهترین وکیل در اصفهان تماس بگیرید. رفع توقیف خودرو به علت کشف حجاب

 

 • قرارداد مضاربه:

ابطال قرارداد بانکی | قرارداد مضاربه در اسلام نیز مطرح شده است و سودی که از آن به دست می‌آید حلال است. در قرارداد مضاربه یکی از طرفین سرمایه را تامین میکند که به آن مالک میگویند و طرف دیگر با آن سرمایه کار میکند که به او ضارب میگویند. چنین قراردادهایی بین بانک و مشتریان نیزمنعقد می گردد. یعنی افراد سرمایه های خود را نزد بانک می گذارند و بانک ها با آن  فعالیت تجاری انجام میدهند و در نهایت در سود آن شریک می گردند. اگر قوانین بانکی و پولی در این معامله رعایت شود قرارداد مضاربه صحیح است و چنانچه مواردی که در بالا برای ابطال قراردادی تسهیلاتی بانکی ذکر شد مشمول این معامله شود با ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه مواجه هستیم.

 

 • ابطال قرارداد فروش اقساطی:

عملیات بانکی بدون ربا از اصلی ترین شرایط قانونی جمهوری اسلامی است. یکی از این قوانین حمایتی دولت از مشتریان دادن تسهیلات برای ساخت مسکن و امور صنعتی و تجاری به صورت اقساطی است. ارائه این خدمات از سوی بانک دارای قوانین و شرایطی است که در قانون نامه ی عملیات بانکی بدون ربا آمده است. چنانچه بانک یا مشتری خلاف ای آیین نامه ها عمل کنندموجب ابطال این نوع قرارداد میشود که در بالا در بخش ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی موارد آن ذکر شد.

 

 • ابطال قرارداد مشارکت مدنی:

ابطال قرارداد بانکی | قرارداد مشارکت مدنی بین شخص حقیقی و حقوقی انجام میشود. و با در نظر گرفتن مشارکت در سود و زیان ،اشخاص سرمایه های نقدی و غیر نقدی خود را برای رسیدن به یک نتیجه و سود مشترک با هم یکی میکنند. اما امروزه قرارداد های مشارکت مدنی در بانک ها بیشتر به شکل گرفتن وام و تسهیلات از بانک میباشد. یعنی هر دو طرف حقیقی و حقوقی به فکر منافع و سود خود هستند. و معنای مشارکت مدنی بی رنگ شده است. در مورد ابطال این قراردادها اگر یکی از مواردی که در بند ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانک ها در بالا ذکر شد پیش آید قرارداد باطل میشود. شما میتوانید برای ابطال این قراردادها از مشاور حقوقی در اصفهان و در موسسه ی آقای وکیل کمک بگیرید.

 

جهات اختصاصی ابطال قراردادهای بانکی

غیر از مواردی که در بالا برای ابطال قراردادهای بانکی از جهت عمومی توضیح دادیم ،یک سری دلایل اختصاصی نیز برای ابطال قراردادها وجود دارد که در زیر به توضیح هر یک از آنها میپردازیم.

برای دریافت مشاوره و دریافت توضیحات بیشتر شما میتوانید از طریق پادکست های حقوقی راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

 

 • قرارداد جعاله:

1.چند عامل باعث ابطال قرارداد جعاله میشود که در زیر به آنها میپردازیم:

 1. رعایت نکردن بخشامه های اجرایی جعاله
 2.  زمان قرارداد به صورت دقیق در معامله ذکر نشده باشد
 3. موضوع قرارداد خلاف واقعیت باشد
 4. اشتباه بودن نحوه محاسبات سود و خسارات و مطابق نبودن آن با مصوبات بانک مرکزی

 

 • قرارداد مضاربه

2.مواردی که از جهت اختصاصی باعث ابطال قرارداد مضاربه میشود:

 1. رعایت نکردن بخشنامه های اجرایی مضاربه
 2. مشخص نبودن زمان دقیق مدت قرارداد
 3. معین نبودن موضوع مضاربه
 4. خلاف واقع بودن موضوع قرارداد مضاربه
 5. تعیین سود قطعی در قرارداد  مضاربه

 

 • قرارداد فروش اقساطی

3.مواردی که از جهت اختصاصی باعث ابطال قراردادهای فروش اقساطی میشود:

 1. مشخص نبودن زمان دقیق پرداخت اقساط،مدت زمان برگشت اصل پول و سود حاصل از فروش اقساطی
 2. مشخص نمودن سود مغایر با مصوبات بانک مرکزی
 3. گرفتن مبلغی بابت پیش پرداخت بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار
 4. خلاف واقع بودن موضوع قرارداد

 

 • قرارداد مشارکت مدنی

4.مواردی که از جهت اختصاصی باعث ابطال قراردادهای مشارکت مدنی میشود:

 1. عدم افتتحاح حساب مشترک
 2. مشخص نبودن زمان بهره برداری از قرارداد مشترک
 3. مشخص نبودن موضوع قرارداد به صورت دقیق
 4. انجام ندادن محتوای قرارداد مشترک
 5. عدم نظارت بانک بر موضوع قرارداد مشترک
 6. مشخص نکردن حداقل یا حداکثر سود بانک یا شریک در قرارداد مشترک
 7. مشخص بودن سود قطعی از پیش تعیین شده
 8. مشخص نبودن نحوه ی تسویه حساب مشترک

 

وکیل ابطال قرارداد های بانکی :

بسیاری از قراردادها هستند که به ظاهر صحیح هستند  اما در اصل شامل شرایط صحت عقد قرارداد نیستند و نهایتا باطل میشود. پرونده های بانکی به دلیل پیچیده بودن امور بانکی جزو پرونده های تخصصی حوزه ی وکالت است. برای وارد شدن به چنین پرونده هایی نیازمند مشاوره با وکیل های تخصصی و باتجربه هستیم که در این زمینه از دانش و تجربه ی کافی برخوردار باشند. اگر در زمینه ی ابطال قراردادهای بانکی دچار مشکل شدید میتوانید با مشاوران ما در موسسه ی آقای وکیل تماس بگیرید. ابطال قرارداد بانکی | شرایط قانونی فرزند خواندگی | نکات حقوقی خرید خودرو

 

نکته پایانی

بسیاری از مردم به قوانین سخت بانک ها آشنایی ندارند و بعداز انعقاد قرارداد دچار مشکل میشوند ،از طرفی هم دعاوی مربوط به ابطال قرارداد بانکی یکی از دعاوی رایج در دادگاه‌ها هستند که به دلیل پیچیدگی مسائل بانکی باید تحت نظر یک وکیل متخصص بررسی شود که به ریزترین مسائل بانکی آشنا باشد.موسسه ی ما میتواند در این زمینه با وجود وکلای مجرب بهترین خدمات را با بهترین قیمت به شما عزیزان ارائه دهد.

دیگر خدمات ما : تخلیه ملک | دعاوی خلع ید | دعاوی سرقت | دعاوی الزام به تنظیم سند | تبلیغ ، اجتماع و تبانی علیه نظام | طلاق توافقی | چک صیادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *