قوانین سایت

قوانین سایت

قانون یکی از عواملی است که بدون وجود آن در جامعه هیچ پیشرفتی پدید نمی‌آید. حیات اجتماعی و استحکام جوامع بر پایه قانون استوار است و بدون آن به هیچ عنوان نمی‌توان استعدادهای جامعه را شکوفا کرد.

عصری که در آن زندگی می‌کنیم، عصر تکنولوژی است و جوامع روز به روز به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌روند به طوری که کمتر شغل و کسب و کاری وجود دارد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به اینترنت ربطی نداشته باشد.

با توجه به گسترش بسیار زیاد ارتباطات و اهمیت یافتن هر چه بیشتر این موضوع، نیاز به وجود قوانین نظم دهنده در این زمینه نیز وجود دارد.