دسته‌بندی نشده

مبانی حقوقی مالکیت فکری یا معنوی

حقوق مالکیت فکری یا مالکیت معنوی، که آن را حقوق فکری نامیده ، زائیده اندیشه و هنر انسان است این رشته که شامل مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی می شود. در عصر جدید و در شریانهای اقتصادی معاصر اهمیت بالایی پیدا کرده است ، سوء استفاده برخی افراد از ثمره کار و زحمت و دانش دیگران و به یغما بردن اموال آنها بر اهمیت این رشته افزوده است . در نظام های حقوقی مبانی مختلفی برای حقوق فکری ذکر شده است مثل ١- نظریه حقوق کار ٢- نظریه حقوق اخلاقی ٣- نظریه مالکیت ٤- نظریه حقوق طبیعی ٥. عقل و بنای عقلا و … از منظر اسلام نیز گروهی از فقها حقوق فکری را نامانوس با نهادهای شرعی دانسته و نظر به عدم مشروعیت این حقوق داده و در نهایت به راه حلهای فرا شرعی پناه برده اند در برابر جمعی کوشیده اند آن را با شرع سازگار نشان دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.